۶۶۴۳۵۶۳۷

مشاوره رایگان

جستجو
 

مصائب وُرد – به‌هم‌ریختگی اعداد پاورقی بعد از تبدیل به پی‌دی‌اف

نبشته > نکته‌ها  > مصائب وُرد – به‌هم‌ریختگی اعداد پاورقی بعد از تبدیل به پی‌دی‌اف

مصائب وُرد – به‌هم‌ریختگی اعداد پاورقی بعد از تبدیل به پی‌دی‌اف

صفحه‌بندی از مراحل پیش از چاپ کتاب است که غالباً در محیط وُرد انجام می‌شود. صفحه‌بندی در این محیط ریزه‌کاری‌ها و مشکلاتی دارد که راه حل بعضی از آنها جز با سعی و خطا به دست نمی‌آید. یکی از این مشکلات تنظیم پاورقی و به هم ریختگی شماره‌های آن است.

بعضی از کتاب‌ها، هم پاورقی انگلیسی دارد و هم فارسی. پس از تنظیم کتاب و بازبینی آن، همه‌چیز سر جای خود قرار داد، اما پس از تبدیل فایل وُرد به پی‌دی‌اف متوجه می‌شویم اعداد پانویس‌های انگلیسیْ فارسی شده و فواصل بین آنها زیاد (تصویر اول تصویر پانویس در فایل وُرد است و دومی همان پانویس است پس از تبدیل به پی‌دی‌اف).

در تنظیم فونت پاورقی‌ها معمولاً پس از انتخاب تمام نوشته‌های پاورقی برای نوشته‌های فارسی فونتی را تعیین می‌کنیم و برای نوشته‌های انگلیسی فونت دیگر؛ مثلاً فونت فارسی را روی بی‌نازنین و فونت انگلیسی را روی Times New Roman قرار می‌دهیم. همین نکته سبب می‌شود که بعد از تبدیل فایل وُرد به پی‌دی‌اف با مشکل مواجه شویم. برای رفع این نقص باید هر دو فونت (Latin text و Complex scripts) را روی Times New Roman (یا فونت انگلیسی دیگری که انتخاب کرده‌ایم) قرار دهیم. با انجام این کار فونت نوشته‌های فارسی به هم می‌ریزد و ناچار باید تک‌تک آنها را به فونت دلخواه تغییر بدهیم.

پس از اعمال این تغییرات، خروجی پی‌دی‌اف ما نباید با چنین مشکلی مواجه باشد.