۶۶۴۳۵۶۳۷

مشاوره رایگان

جستجو
 

نشر کتاب

نبشته > نشر کتاب  > نشر کتاب

نشر کتاب

نشر کتاب در سال ۹۷ با فرازونشیب‌هایی بی‌سابقه مواجه شد. قیمت کاغذ تا آنجا افزایش پیدا کرد که غالب ناشران به امید بهبود اوضاع یا از بیم ضرر هنگفت ناشی از فروش‌نرفتن کتاب‌های گران‌قیمت محتاط‌تر از قبل شدند. آنها یا چاپ کتاب‌ها را به زمانی دیگر موکول کردند یا با تیراژ کم و به شیوۀ دیجیتال چاپشان کردند.

نشر کتاب به‌‌شیوۀ دیجیتال به‌دلیل گران‌‌قیمت بودن و کیفیت نه‌چندان مطلوب بعضی از دستگاه‌های چاپ دیجیتال ـ به‌خصوص دستگاه‌های رنگی‌ای که برای چاپ جلد از آن استفاده می‌شود ـ با اقبال چندانی روبه‌رو نبوده است. ما با بهره‌گیری از بهترین دستگاه‌های چاپ دیجیتال و اندوختۀ سالیان متخصصان این حوزه، سعی کرده‌ایم کیفیتی درخور شأن کتاب و کتابخوان ارائه دهیم و نقایص چاپ دیجیتال را به حداقل برسانیم. در کنار استفاده از این شیوه، همچنان برای متقاضیان چاپ افست هم، با وجود کم شدن تقاضا، خدماتی قابل ارائه و رقابت عرضه کرده‌ایم.

نویسندگانی که به نشر کتاب خود مایلند و آن را برای دیگران مفید می‌دانند، می‌توانند با تماس با انتشارات بید، فارغ از اینکه کتابشان را برای چاپ به ما بسپارند یا انتشارات دیگر، هر چه می‌خواهند از چاپ کتاب، قوانین آن و نحوۀ توزیع و حق و حقوق مؤلف بپرسند و در انتها بهترین تصمیم را اتخاذ کنند.

برچسب ها: