• م. انقلاب، خ. کارگر جنوبی، ک. مهدی‌زاده، پ. ۲۷، واحد ۱۹ (لطفاً پیش از تشریف‌فرمایی تماس بگیرید.)
لوگوی نبشته
انواع ویرایش

انواع ویرایش

انواع ویرایش بنا به یک نوع تقسیم‌بندی می‌تواند این موارد باشد: الف) ویرایش فنی؛ ب) ویرایش زبانی – ساختاری؛ ج) ویرایش تخصصی یا علمی یا محتوایی. در ادامه و با استفاده از یکی از منابع آموزش ویرایش، انواع ویرایش مختصراً ...

چاپ کتاب در یک نگاه

چاپ کتاب در یک نگاه

نگاهی اجمالی به مراحل چاپ کتاب یک کتاب از ابتدا مراحل زیر را تا چاپ طی می‌کند: تایپ، ویرایش، صفحه‌آرایی، طراحی جلد، اخذ مجوز و چاپ پس از تایپ متن کتاب، با توجه به درخواست نویسنده، ویراستار متن را از ...